Geschiedenis / vervolg

Geschiedenis

Het gebied waar de dorpen Balinge, Garminge en Mantinge zijn ontstaan wordt de Broekstreek genoemd. Een naam die terug gaat tot de Middeleeuwen, de tijd dat hier op de natte gronden bossen te vinden waren. Het woord “broek” betekent: een op drassige grond groeiend bos.
Waar men nu de Mantingerweiden vindt, de oude hooilanden langs de beek, lagen vroeger de moerasbossen, de zogenaamde broekbossen. Het nu nog overgebleven Mantingerbos is een overblijfsel van zo’n vroeger broekbos.